mpbb corporation co.,ltd.

บริษัท เอ็ม พี บีบี คอร์ปอเรชั่น

Company Profile

บริษัท เอ็ม พี บีบี คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นและพัฒนางานกระจกอลูมิเนียมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านงานกระจกอลูมิเนียมและอลูมิเนียมคอมโพสิท โดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนในทุกประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม การพานิชย์ โดยบริษัทมุ่งหวังว่าจะมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประหยัดพลังงานของอาคาร รูปลักษณ์ทางด้ายสถาปัตยกรรมและด้านกันเสียงผ่านผนังกระจก

โดยบริษัทมุ่งพัฒนาและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของงานสถาปัตยกรรมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ ต้นทุน เวลาและการบริการของบริษัท ฯ

เนื่องจากทีมผู้บริหารได้ทำงานด้านกระจกอลูมิเนียมมาไม่ต่ำกว่า 10 ปีและมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการมายาวนาน จึงรู้สาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและเป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความไว้วางใจที่มีต่อบริษัท ฯ เราเชื่อมั่นว่างานที่มีคุณภาพต้องเกิดจากความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายและการบริการที่ดี ต้องมาจากใจของผู้ให้บริการ ทางบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในทุกกระบวนการผลิตและติดตั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของสินค้าและทีมงานฝ่ายบริการ เพื่อความสำเร็จของโครงการและหน่วยงานนั้นๆ

MPCC Corporation Co., LTD

MPCC Is committed to developing aluminum glass works to meet the customers’ needs in Aluminum glass and Aluminum Composite. By developing new technology and engineering, to meet the needs of customers in all types. Whether it is residence, commercial or industrial, the company also aims to provide the quality products and service.  And to meet varied customer expectations in Energy-Saving Buildings, Architectural Design and soundproof glass walls.

The company aims to develop and bring advanced technology and innovation for product design and development. To respond to the development of architecture along with the development of quality, cost, time and company’s service.

Since the management team has been working on aluminum glass for at least 10 years and has long experience in project management. We know the causes of the problems and the way of solutions. In response to the customers’ trust towards the company, we work hard to be the entrepreneur with high-quality.  We believe that quality work must come from knowledge and understanding of materials and products. In addition, we also enhance the product potential and service team for the success of the project and the agency.

รับออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษา
กระจกอลูมิเนียมและอลูมิเนียมคอมโพสิท

"QUALITY AND SERVICE ALWAYS COME FIRST"

History

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากการรวมตัวของคนกลุ่มหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านกระจกอลูมิเนียมและอลูมิเนียมคอมโพสิท ตั้งแต่ พ.ศ.2548 ได้ดำเนินการธุรกิจติดตั้งกระจกอลูมิเนียมและอลูมิเนียมคอมโพสิท โดยกลยุทธ์ในขณะนั้นคือ การมุ่งเน้นไปกับงานโครงการขนาดเล็ก เช่น บ้านพักอาศัย และคอนโดมิเนียม 8-12 ชั้น หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่หลายปีจนเกิดความชำนาญและมีความพร้อมในการบริหารงานด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าคนสำคัญโดยใช้ปรัชญาของบริษัทคือ Quality and Service Always Come First ( คุณภาพและบริการต้องมาก่อนเสมอ )

ปัจจุบันเราจึงจดทะเบียนในนาม บริษัท MPBB Corporation Co.,LTD เพื่อขยายธุรกิจไปในกลุ่มคอนโดมิเนียมขนาดกลางและโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ รวมถึงห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โชว์รูมรถต่างๆ เป็นต้น

Start with a group of people with knowledge and ability in Aluminum glass and Aluminum Composite. Since 2005 we have been operating Aluminum glass and Aluminum Composite installation business. Our strategy is Focusing on small projects such as residence and condominium which is 8-12 storeys high. After experiencing many years of expertise and being ready to manage with quality team. We can support all the important customers’ needs. With our company’s philosophy “Quality and Service Always First”

Nowadays, we are registered as MPCC Corporation Co., LTD to expand our business to the medium-sized condominiums, large village project, department store, industrial factory and car showroom etc.

Vision

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในด้านกระจกอลูมิเนียมและอลูมิเนียมคอมโพสิทของไทยและอาเซียน และจะสร้างสรรค์ ออกแบบผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมพร้อมแนวคิดที่ทันสมัย เพื่อยกระดับให้งานสถาปัตยกรรมของประเทศไทย ในด้านกระจกอลูมิเนียมและอลูมิเนียมคอมโพสิท

To become a leading company in the field of Aluminum glass and Aluminum Composite in Thailand and ASEAN.  To enhance the architecture of Thailand in Aluminum glass and Aluminum Composite, the company will create the architectural works by high technology and modern design.

Mission

พันธกิจ

1. เราจะทำงานโดยเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด โดยทีมงานที่มีคุณภาพตรงต่อเวลาและราคาที่ยุติธรรม
2. เราจะพัฒนาความโดดเด่นและความสวยงามในการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมเพื่อตอบโจทย์ของยุคสมัยใหม่และนวัตกรรมแห่งอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และไม่ลืมที่จะใส่ใจในเรื่องความแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นหลัก

1. We will focus on customer satisfaction as the top priority with the quality team, punctuality and fair price.
2. We will develop the outstanding and beautiful architectural design. To meet the demands of the modern era and future innovation that changes all the time. And we will mainly pay attention to the durability and safety also.